Zpět

Účetní rádce

Cestovní náhrady pro tuzemské pracovní cesty od 1. 1. 2023

Cestovní náhrady pro tuzemské pracovní cesty od 1. 1. 2023

02. 01. 2023

Letos si naši zákonodárci a úředníci z Ministerstva práce a sociálních věcí dali opravdu na čas, neb až dne 30.12.2022 byla vydána vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely posk…

Jak založit obchodní společnost

Jak založit obchodní společnost

01. 12. 2022

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který v současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony: uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu složení …

Zdaňování kryptoměn

Zdaňování kryptoměn

13. 09. 2021 Daně

Pravidla zdaňování bitcoinů a jiných kryptoměn z pohledu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. Daň z příjmu Daníme směnu kryptoměny za fiat měnu, směnu za jinou kryptoměnu nebo za pořízení zboží a služeb.  Fyzická osoba, zaměstnanec Fyzická osoba nepodnikatel daní zisky z kryptoměn jako "ost…

Pozemky a daň z přidané hodnoty

Pozemky a daň z přidané hodnoty

08. 09. 2021 Daně

Tento příspěvek se zabývá prodejem a pronájmem pozemků v souvislosti s daní z přidané hodnoty. V případě prodeje jsou dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 sb. (Zákon o DPH) od daně z přidané hodnoty osvobozeny ty pozemky, které současně: Netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí …

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

27. 08. 2021 DaněDPH

Kdy jsme povinni odvést DPH při prodeji nejrůznějších dárkových poukazů nebo voucherů? Problematiku dárkových poukazů z pohledu DPH řeší § 15 zákona č. 235/2004 sb. zákona o dani z přidané hodnoty.  Dárkové poukazy můžeme obecně rozdělit na jednoúčelové poukazy, které lze čerpat pouze na jednu k…

Zdaňování příjmů z autorských honorářů

21. 08. 2021 Daně

O zdaňování autorských honorářů herců, muzikantů, tanečníků, fotografů, sochařů a mnoha dalších osob, které dostávají odměnu za vytvoření vlastního díla, pojednává tento článek. Příjmy z vlastních autorských práv, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti, se zdaňují jako příjmy ze samostatné…

Výdajové paušály u profesionálních sportovců

20. 08. 2021 Daně

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají dvě možnosti, jak uplatnit svoje náklady v daňovém přiznání k dani z příjmu. Mohou využít buď svoje skutečné výdaje, nebo využít tzv. výdajový paušál, jehož výše se liší podle typu profese (činnosti). Výdaje se vypočítají procentem z příjmů podnikatele…

Osvobození služeb úzce souvisejících s provozováním sportu nebo s tělesnou výchovou od daně z přidané hodnoty u neziskových organizací

20. 08. 2021 Daně

Jak je to se službami úzce spojenými se sportem a tělesnou výchovou v souvislosti s DPH naleznete v tomto článku. V České republice jsou podle §61 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty osvobozeny od daně z přidané hodnoty služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou, a to služby p…

Kategorizace účetních jednotek

16. 02. 2023 Účetnictví

Dle zákona o účetnictví rozdělujeme účetní jednotky na několik kategorií na základě kterých účetním jednotkám vyplývají různé povinnosti. Na základě zákona č. 563/1991 sb. zákona o účetnictví dělíme účetní jednotky do 4 následujících kategorií: Mikro účetní jednotka Malá účetní jednotka Stře…

Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru

16. 02. 2023 zaměstnanci

Za určitých okolností máme nárok na nemocenské dávky i po skončení našeho pracovního poměru. Situaci kolem ochranné lhůty po skončení pracovního poměru řeší zákon č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění. Ochranná lhůta běží po dobu 7 kalendářních dní od okamžiku ukončení pracovního poměru. Jestl…

Přejít na stránku: 13