Zpět

Účetní rádce

Ochranná lhůta zaměstnance

16. 02. 2023 zaměstnanci

Ochranná lhůta je doba, kdy je zaměstnavateli zákonem zakázáno dát svému zaměstnanci výpověď. Ochranná lhůta je definována v zákoníku práce, tedy v zákoně č. 262/2006 sb. Případy, kdy je zaměstnanec chráněn ochrannou lhůtou, vymezuje § 53 tohoto zákona. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpov…

Kdy podléhá společnost auditu

16. 02. 2023 Účetnictví

To, zda společnost podléhá auditu, závisí na kategorii dané účetní jednotky, případně pak na překročení stanovených kritérií v případě malých účetních jednotek. Povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem vychází z § 20 zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví.  Velké a střední účetní jedno…

Zpětný odpočet DPH v případě obchodního majetku

16. 02. 2023 DPHDaně

Pokud se staneme plátci DPH, ať už na základě povinnosti dle zákona, nebo na základě dobrovolné registrace, máme možnost si zpětně nárokovat odpočet daně u položek, které máme ke dni registrace zařazeny v obchodním majetku. Dle § 79 zákona č. 235/2004 sb. zákona o DPH máme nárok si daň z přidané …

Náklady před zahájením podnikání

16. 02. 2023 Daně

Některé náklady, které společnost vynaloží před začátkem svého podnikání, může po zahájení své činnosti uplatnit ve svém účetnictví. Každá nová společnost vzniká okamžikem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a až od tohoto okamžiku začíná společnost aktivně fungovat. I přesto ale může někt…

Nespolehlivý plátce

09. 12. 2020 DPH

Nespolehlivý plátce je plátce daně z přidané hodnoty, který si nějakým způsobem neplní svoje povinnosti vůči správci daně. Nespolehlivý plátce, který je definován v § 106a zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, je pro ostatní firmy nebezpečný tím, že pokud od něj odebereme zboží nebo sl…

Firemní automobil jako benefit pro zaměstnance

16. 02. 2023 DPHzaměstnanci

Jedním z benefitů ke mzdě, který může zaměstnavatel nabídnout svým zaměstnancům, je používání firemního vozidla i pro soukromé účely. Využívání služebního vozidla i pro soukromé účely se považuje za nepeněžní příjem zaměstnance. Proto každý zaměstnanec, který tento benefit využívá, musí každý měs…

Sazby DPH u nemovitých věcí

31. 07. 2020 DaněDPH

Tento článek upřesňuje situaci kolem sazeb daně z přidané hodnoty v případě výstavby, rekonstrukce a dodání nemovitých věcí. Nejprve si je třeba definovat, co jsou stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení. Definici staveb pro bydlení nalezneme v zákoně č. 256/2013 sb. o katastru nemovitos…

Kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu

29. 05. 2020

Každý, kdo má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost být pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven. Všichni stávající pojištěnci, kteří ale nejsou spokojeni se svoji současnou pojišťovnou, mají možnost svoji zdravotní pojišťovnu změnit. Na základě platné legislativy lze v souč…

Zdravotní pojištění v případě ukončení studia

02. 03. 2020

V tomto příspěvku je přehled základních situací týkajících se zdravotního pojištění, které mohou nastat v souvislosti s ukončením studia. Po ukončení střední nebo vyšší odborné školy za nás platí zdravotní pojištění stát ještě během následujících letních prázdnin. V případě ukončení vysoké školy …

Nájem z pohledu DPH

05. 02. 2020 DPH

Tento článek pojednává o dopadech pronájmu na daň z přidané hodnoty. Pronájem nemovitých věcí a DPH upravuje zákon č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty v § 56a. 1) Jsem podnikatel: Prvním případem je situace, kdy pronajímatel i nájemce nemovitosti jsou plátci daně z přidané hodnoty. V tomto …

Přejít na stránku: 2