Zpět

Účetní rádce

Zdaňování kryptoměn

Zdaňování kryptoměn

13. 09. 2021 Daně

Pravidla zdaňování bitcoinů a jiných kryptoměn z pohledu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. Daň z příjmu Daníme směnu kryptoměny za fiat měnu, směnu za jinou kryptoměnu nebo za pořízení zboží a služeb.  Fyzická osoba, zaměstnanec Fyzická osoba nepodnikatel daní zisky z kryptoměn jako "ost…

Pozemky a daň z přidané hodnoty

Pozemky a daň z přidané hodnoty

08. 09. 2021 Daně

Tento příspěvek se zabývá prodejem a pronájmem pozemků v souvislosti s daní z přidané hodnoty. V případě prodeje jsou dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 sb. (Zákon o DPH) od daně z přidané hodnoty osvobozeny ty pozemky, které současně: Netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí …

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

27. 08. 2021 DaněDPH

Kdy jsme povinni odvést DPH při prodeji nejrůznějších dárkových poukazů nebo voucherů? Problematiku dárkových poukazů z pohledu DPH řeší § 15 zákona č. 235/2004 sb. zákona o dani z přidané hodnoty.  Dárkové poukazy můžeme obecně rozdělit na jednoúčelové poukazy, které lze čerpat pouze na jednu k…

Zdaňování příjmů z autorských honorářů

21. 08. 2021 Daně

O zdaňování autorských honorářů herců, muzikantů, tanečníků, fotografů, sochařů a mnoha dalších osob, které dostávají odměnu za vytvoření vlastního díla, pojednává tento článek. Příjmy z vlastních autorských práv, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti, se zdaňují jako příjmy ze samostatné…

Výdajové paušály u profesionálních sportovců

20. 08. 2021 Daně

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají dvě možnosti, jak uplatnit svoje náklady v daňovém přiznání k dani z příjmu. Mohou využít buď svoje skutečné výdaje, nebo využít tzv. výdajový paušál, jehož výše se liší podle typu profese (činnosti). Výdaje se vypočítají procentem z příjmů podnikatele…

Osvobození služeb úzce souvisejících s provozováním sportu nebo s tělesnou výchovou od daně z přidané hodnoty u neziskových organizací

20. 08. 2021 Daně

Jak je to se službami úzce spojenými se sportem a tělesnou výchovou v souvislosti s DPH naleznete v tomto článku. V České republice jsou podle §61 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty osvobozeny od daně z přidané hodnoty služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou, a to služby p…

Sazby DPH u nemovitých věcí

31. 07. 2020 DaněDPH

Tento článek upřesňuje situaci kolem sazeb daně z přidané hodnoty v případě výstavby, rekonstrukce a dodání nemovitých věcí. Nejprve si je třeba definovat, co jsou stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení. Definici staveb pro bydlení nalezneme v zákoně č. 256/2013 sb. o katastru nemovitos…

Přejít na stránku: 1