Zpět

Účetní rádce

Zdaňování kryptoměn

Zdaňování kryptoměn

13. 09. 2021 Daně

Pravidla zdaňování bitcoinů a jiných kryptoměn z pohledu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. Daň z příjmu Daníme směnu kryptoměny za fiat měnu, směnu za jinou kryptoměnu nebo za pořízení zboží a služeb.  Fyzická osoba, zaměstnanec Fyzická osoba nepodnikatel daní zisky z kryptoměn jako "ost…

Pozemky a daň z přidané hodnoty

Pozemky a daň z přidané hodnoty

08. 09. 2021 Daně

Tento příspěvek se zabývá prodejem a pronájmem pozemků v souvislosti s daní z přidané hodnoty. V případě prodeje jsou dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 sb. (Zákon o DPH) od daně z přidané hodnoty osvobozeny ty pozemky, které současně: Netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí …

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

27. 08. 2021 DaněDPH

Kdy jsme povinni odvést DPH při prodeji nejrůznějších dárkových poukazů nebo voucherů? Problematiku dárkových poukazů z pohledu DPH řeší § 15 zákona č. 235/2004 sb. zákona o dani z přidané hodnoty.  Dárkové poukazy můžeme obecně rozdělit na jednoúčelové poukazy, které lze čerpat pouze na jednu k…

Zdaňování příjmů z autorských honorářů

21. 08. 2021 Daně

O zdaňování autorských honorářů herců, muzikantů, tanečníků, fotografů, sochařů a mnoha dalších osob, které dostávají odměnu za vytvoření vlastního díla, pojednává tento článek. Příjmy z vlastních autorských práv, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti, se zdaňují jako příjmy ze samostatné…

Výdajové paušály u profesionálních sportovců

20. 08. 2021 Daně

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají dvě možnosti, jak uplatnit svoje náklady v daňovém přiznání k dani z příjmu. Mohou využít buď svoje skutečné výdaje, nebo využít tzv. výdajový paušál, jehož výše se liší podle typu profese (činnosti). Výdaje se vypočítají procentem z příjmů podnikatele…

Osvobození služeb úzce souvisejících s provozováním sportu nebo s tělesnou výchovou od daně z přidané hodnoty u neziskových organizací

20. 08. 2021 Daně

Jak je to se službami úzce spojenými se sportem a tělesnou výchovou v souvislosti s DPH naleznete v tomto článku. V České republice jsou podle §61 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty osvobozeny od daně z přidané hodnoty služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou, a to služby p…

Zpětný odpočet DPH v případě obchodního majetku

16. 02. 2023 DPHDaně

Pokud se staneme plátci DPH, ať už na základě povinnosti dle zákona, nebo na základě dobrovolné registrace, máme možnost si zpětně nárokovat odpočet daně u položek, které máme ke dni registrace zařazeny v obchodním majetku. Dle § 79 zákona č. 235/2004 sb. zákona o DPH máme nárok si daň z přidané …

Náklady před zahájením podnikání

16. 02. 2023 Daně

Některé náklady, které společnost vynaloží před začátkem svého podnikání, může po zahájení své činnosti uplatnit ve svém účetnictví. Každá nová společnost vzniká okamžikem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a až od tohoto okamžiku začíná společnost aktivně fungovat. I přesto ale může někt…

Sazby DPH u nemovitých věcí

31. 07. 2020 DaněDPH

Tento článek upřesňuje situaci kolem sazeb daně z přidané hodnoty v případě výstavby, rekonstrukce a dodání nemovitých věcí. Nejprve si je třeba definovat, co jsou stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení. Definici staveb pro bydlení nalezneme v zákoně č. 256/2013 sb. o katastru nemovitos…

Kdy se můžeme stát čtvrtletním plátcem DPH

16. 02. 2023 DaněDPH

Dle zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, mají noví plátci DPH povinnost měsíčního zdaňovacího období. Za určitých podmínek je ale možnost naše zdaňovací období změnit z měsíčního na čtvrtletní. Pokud se chceme stát čtvrtletním plátcem DPH, musíme splnit několik podmínek. První podmínk…

Přejít na stránku: 1