Zpět

Správa družstev a SVJ

Vlastníkům nemovitostí, společenství vlastníku jednostek nebo družstvům poskytujeme kompletní ekonomický a účetní servis. Náš tým Vás zbaví těchto starostí:

Účetní servis

 • vedení účetnictví v souladu s příslušnými zákony
 • zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih 
 • předpis zálohových plateb spojených s vlastnictvím/užíváním bytů a nebytových prostor 
 • zpracování mezd zaměstnanců a odměn členům 
 • sestavení příslušných přehledů o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny 

Kontrola a evidence

 • vedení evidence vlastníků bytů a nebytových jednotek v domě
 • kontrola úhrad předepsaných plateb a upomínání dlužných plateb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny)
 • zpracování předpisu plateb, vyúčtování zálohových plateb na jednotlivé bytové jednotky   

Hospodaření

 • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh
 • sestavení výroční zprávy o hospodaření
 • vypracování finančních nebo jiných analýz včetně návrhu opatření

Zastupování

 • zastupování klienta před dodavateli 
 • zastupování při jednání s úřady

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře níže. Rádi Vás přivítáme v našich kancelářích, nebo osobně navštívíme a zpracujeme nezávisle a zdarma cenovou nabídku, nebo navrhneme případné možnosti.

Rádi vám i poradíme

Využijte možnosti nezávazné konzultace zdarma. Sami si uděláte představu o tom, čím bychom vašemu družstvu či společnosti mohli být prospěšní.

Potkat se můžeme u nás i u vás.Zasláním formuláře potvrzujete přečtení zásad o zpracování osobních údajů