Zpět

Archivace dokumentů

Až 90% podnikatelů neví, jak dlouho a jak správně archivovat dokumentaci. Vystavují se tak možnosti postihů ze strany úřadů.

Tyto nepříjemnosti pro vás vyřeší naše sesterská firma Vinohradská spisovna

Přebere pro vás na sebe zodpovědnost za bezpečné uložení dokumentů do doby, než dojde dle skartační lhůty k jejich skartaci.

Rozsah archivačních služeb

  • bezpečný převoz dokumentů
  • uložení dokumentů do depozitáře
  • správa dokumentů (třídění dle znaků a lhůt)
  • skartace dle skartačního plánu

Benefity ze spolupráce

  • úspora času
  • uvolnění skladovacích prostorů k lepšímu využití
  • předání zodpovědnosti

Pro informace a předběžnou kalkulaci prosím kontaktujte firmu Vinohradská spisovna.