Zpět

Účetní rádce

Kdy se můžeme stát čtvrtletním plátcem DPH

16. 02. 2023 DaněDPH

Dle zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, mají noví plátci DPH povinnost měsíčního zdaňovacího období. Za určitých podmínek je ale možnost naše zdaňovací období změnit z měsíčního na čtvrtletní. Pokud se chceme stát čtvrtletním plátcem DPH, musíme splnit několik podmínek. První podmínk…

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

07. 11. 2019

Pokud zaměstnáváme alespoň jednoho zaměstnance, tak na základě vyhlášky MF ČR č. 125/1993 sb. máme povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které slouží k hrazení škod na zdraví v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání našich zaměstnanců. V případě zákonného …

Kdy můžeme přerušit odepisování majetku

16. 02. 2023 Účetnictví

Přerušení odepisování je jedou z možností, jak můžeme optimalizovat naší daňovou povinnost, a tak ušetřit na daních. Máme dva typy odpisů, a to odpisy účetní a odpisy daňové. Účetní odpisy nám ukazují, jak postupně dochází k opotřebení našeho majetku. Tyto odpisy si samy stanovují účetní jednotky…

Povinná registrace k DPH

09. 03. 2023 DPH

Daň z přidané hodnoty je jednou z nepřímých daní. Nepřímá daň znamená, že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb. Podnikatel se tedy stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem (poplatníkem daně) a státem (finančním úřadem). Plátce daně Plátcem se může …

Zaměstnanecké benefity

14. 01. 2016 zaměstnanci

Přehled zaměstnaneckých benefitů, které mohou být důležitým bodem při rozhodování zaměstnance mezi Vaší firmou a konkurencí. Pro Vás znamenají daňovou úsporu, vyšší pracovní nasazení, spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Pro zaměstnance pak příjem, který je osvobozený od daně a nepodléhá srážkám na …

Přejít na stránku: 13