Zpět

Účetní rádce

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

27. 08. 2021 DaněDPH

Kdy jsme povinni odvést DPH při prodeji nejrůznějších dárkových poukazů nebo voucherů? Problematiku dárkových poukazů z pohledu DPH řeší § 15 zákona č. 235/2004 sb. zákona o dani z přidané hodnoty.  Dárkové poukazy můžeme obecně rozdělit na jednoúčelové poukazy, které lze čerpat pouze na jednu k…

Zpětný odpočet DPH v případě obchodního majetku

16. 02. 2023 DPHDaně

Pokud se staneme plátci DPH, ať už na základě povinnosti dle zákona, nebo na základě dobrovolné registrace, máme možnost si zpětně nárokovat odpočet daně u položek, které máme ke dni registrace zařazeny v obchodním majetku. Dle § 79 zákona č. 235/2004 sb. zákona o DPH máme nárok si daň z přidané …

Nespolehlivý plátce

09. 12. 2020 DPH

Nespolehlivý plátce je plátce daně z přidané hodnoty, který si nějakým způsobem neplní svoje povinnosti vůči správci daně. Nespolehlivý plátce, který je definován v § 106a zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, je pro ostatní firmy nebezpečný tím, že pokud od něj odebereme zboží nebo sl…

Firemní automobil jako benefit pro zaměstnance

16. 02. 2023 DPHzaměstnanci

Jedním z benefitů ke mzdě, který může zaměstnavatel nabídnout svým zaměstnancům, je používání firemního vozidla i pro soukromé účely. Využívání služebního vozidla i pro soukromé účely se považuje za nepeněžní příjem zaměstnance. Proto každý zaměstnanec, který tento benefit využívá, musí každý měs…

Sazby DPH u nemovitých věcí

31. 07. 2020 DaněDPH

Tento článek upřesňuje situaci kolem sazeb daně z přidané hodnoty v případě výstavby, rekonstrukce a dodání nemovitých věcí. Nejprve si je třeba definovat, co jsou stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení. Definici staveb pro bydlení nalezneme v zákoně č. 256/2013 sb. o katastru nemovitos…

Nájem z pohledu DPH

05. 02. 2020 DPH

Tento článek pojednává o dopadech pronájmu na daň z přidané hodnoty. Pronájem nemovitých věcí a DPH upravuje zákon č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty v § 56a. 1) Jsem podnikatel: Prvním případem je situace, kdy pronajímatel i nájemce nemovitosti jsou plátci daně z přidané hodnoty. V tomto …

Kdy se můžeme stát čtvrtletním plátcem DPH

16. 02. 2023 DaněDPH

Dle zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, mají noví plátci DPH povinnost měsíčního zdaňovacího období. Za určitých podmínek je ale možnost naše zdaňovací období změnit z měsíčního na čtvrtletní. Pokud se chceme stát čtvrtletním plátcem DPH, musíme splnit několik podmínek. První podmínk…

Povinná registrace k DPH

09. 03. 2023 DPH

Daň z přidané hodnoty je jednou z nepřímých daní. Nepřímá daň znamená, že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb. Podnikatel se tedy stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem (poplatníkem daně) a státem (finančním úřadem). Plátce daně Plátcem se může …

Přejít na stránku: 1