Zpět

Účetní rádce

Kategorizace účetních jednotek

16. 02. 2023 Účetnictví

Dle zákona o účetnictví rozdělujeme účetní jednotky na několik kategorií na základě kterých účetním jednotkám vyplývají různé povinnosti. Na základě zákona č. 563/1991 sb. zákona o účetnictví dělíme účetní jednotky do 4 následujících kategorií: Mikro účetní jednotka Malá účetní jednotka Stře…

Kdy podléhá společnost auditu

16. 02. 2023 Účetnictví

To, zda společnost podléhá auditu, závisí na kategorii dané účetní jednotky, případně pak na překročení stanovených kritérií v případě malých účetních jednotek. Povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem vychází z § 20 zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví.  Velké a střední účetní jedno…

Kdy můžeme přerušit odepisování majetku

16. 02. 2023 Účetnictví

Přerušení odepisování je jedou z možností, jak můžeme optimalizovat naší daňovou povinnost, a tak ušetřit na daních. Máme dva typy odpisů, a to odpisy účetní a odpisy daňové. Účetní odpisy nám ukazují, jak postupně dochází k opotřebení našeho majetku. Tyto odpisy si samy stanovují účetní jednotky…

Přejít na stránku: 1