Zpět

Kategorizace účetních jednotek

16. 02. 2023

Účetnictví

Dle zákona o účetnictví rozdělujeme účetní jednotky na několik kategorií na základě kterých účetním jednotkám vyplývají různé povinnosti.

Na základě zákona č. 563/1991 sb. zákona o účetnictví dělíme účetní jednotky do 4 následujících kategorií:

 • Mikro účetní jednotka
 • Malá účetní jednotka
 • Střední účetní jednotka
 • Velká účetní jednotka

Kritéria pro stanovení jednotlivých účetních jednotek: 

Mikro účetní jednotka

Tyto účetní jednotky nepřekročí k rozvahovému dni alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

 • Aktiva celkem do 9 000 000 Kč
 • Maximální roční obrat do výše 18 000 000 Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období maximálně 10 osob

Malé účetní jednotky:

Tyto účetní jednotky nejsou mikro účetní jednotkou a zároveň nepřekročí k rozvahovému dni alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

 • Aktiva celkem do 100 000 000 Kč
 • Maximální roční obrat do výše 200 000 000 Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období maximálně 50 osob

Střední účetní jednotky:

Tyto účetní jednotky nejsou mikro ani malou účetní jednotkou a zároveň nepřekročí k rozvahovému dni alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

 • Aktiva celkem do 500 000 000 Kč
 • Maximální roční obrat do výše 1 000 000 000 Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období maximálně 250 osob

Velká účetní jednotka: 

Tyto účetní jednotky překročí k rozvahovému dni alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

 • Aktiva celkem nad 500 000 000 Kč
 • Maximální roční obrat nad 1 000 000 000 Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období nad 250 osob

Dále se za velké účetní jednotky vždy považují subjekty veřejného zájmu a vybrané další účetní jednotky*. 

* Vybrané účetní jednotky dle par. 1 odst. (3) zákona o účetnictví jsou: Organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. 

Mikro účetní jednotka: Nepodléhá povinnému auditu, nemusí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu a nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát, výkazy o peněžních tocích a výkazy o změnách vlastního kapitálu. 

Malé účetní jednotky: Pokud není auditovaná, tak stejně jako mikro účetní jednotka není povinna zveřejňovat výkaz zisků a ztrát a může sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. V případě, že malá účetní jednotka podléhá auditu, tak sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu, a kromě všech výkazů, zveřejňuje také výroční zprávu. 

Střední a velké účetní jednotky: Vždy podléhají auditu, a tak jsou povinny vždy sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu a zároveň s tím zveřejňovat i výroční zprávu. 

Zpět na seznam článků