Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Změny v souvislosti se zvýšením minimální mzdy

Změny v souvislosti se zvýšením minimální mzdy

15. února 2020

Od 1. ledna 2020 došlo k opětovnému navýšení minimální mzdy, a to na částku 14 600 Kč. Jakým způsobem toto navýšení minimální mzdy ovlivnilo jiné limity v oblasti mezd a personalisty, napoví dále tento článek.

Navýšení minimální mzdy ovlivnilo například možnost čerpání daňového bonusu. Daňový bonus si může uplatnit pouze ten, kdo si za daný rok vydělá alespoň šestinásobek minimální mzdy, takže za rok 2020 si dotyčný musí vydělá alespoň 87 600 Kč, aby měl na daňová bonus nárok. Do tohoto limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání.

Dále dochází k ovlivnění slevy za umístnění dítěte, tedy u tzv. školkovného. Tato sleva umožňuje odečíst si z daní částku, kterou daná osoba prokazatelně vynaložila za mateřskou školu nebo obdobné zařízení. Tato sleva může za rok dosáhnout maximálně právě výše minimální mzdy, a tak stejně jako v předchozích případech, i zde dochází k navýšení díky nárůstu minimální mzdy, a to na maximální možnou slevu ve výši 14 600 Kč.

Nárůst minimální mzdy ovlivnil také výši záloh na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelného příjmu. Jedná se o osoby, které nemají žádný zdanitelný příjem a zároveň nespadají do žádné kategorie osob, za níž platí zdravotní pojištění stát. Výše záloh na zdravotní pojištění se počítá jako 13,5 % z výše minimální mzdy. Tudíž ty, kteří si v roce 2020 sami hradí zdravotní pojištění, potkalo navýšení měsíčních plateb z částky 1 803 Kč na částku 1 971 Kč.

Dále zvýšení minimální mzdy ovlivnilo možnost přivýdělku uchazečů o zaměstnání. Osoba, která je evidovaná na úřadě práce, má nárok si přivydělat v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání přesně jednu polovinu výše minimální mzdy. Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy na částku 14 600 Kč, má nově nezaměstnaný na úřadě práce nárok na výdělek ve výši 7 300 Kč měsíčně, na rozdíl od roku 2019, kdy měl nárok pouze na příjem 6 675 Kč.

Poslední oblastí, kterou nárůst minimální mzdy ovlivnil, je limit pro zdanění důchodů. Důchod je povinen zdanit pouze ten, jehož celkový roční příjem ze všech přijatých důchodů přesahuje 36násobek minimální mzdy. V roce 2020 tedy budou od daně osvobozeny ty důchody, jejíchž výše nepřesáhne za rok 2020 částku 525 600 Kč.