Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Výdajové paušály

Výdajové paušály

14. října 2015

Paušální výdaje jsou zpravidla tou jednodušší a pro většinu podnikatelů výhodnější cestou, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Přináší časovou úsporu a mimo jiné šetří administrativní výdaje. Podnikatel není nucen vést daňovou evidenci, ale vede jen evidenci příjmů a pohledávek.

Výdaje paušálem jsou u podnikatelů velice oblíbené, protože není třeba zjišťovat, jestli jsou jejich výdaje daňově uznatelné, nebo ne.

Z tohoto pohledu se zdají být výdaje paušálem tou nejlepší volbou, ale je potřeba si provést vlastní finanční propočty, zohlednit časovou úsporu a vedlejší náklady.

Výdaje se vypočítají procentem z příjmů podnikatele. Výše výdajového paušálu je různá, liší se podle typu profese (činnosti):

-80% zahrnuje řemeslné živnosti, zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství a ostatní příjmy ze zemědělské výroby dle § 10

-60% živnosti volné, vázané a koncesované

-40% svobodné podnikání, příjmy z autorských práv, jiné podnikání dle zvláštních předpisů (např. tlumočník, insolvenční správce, znalci, spisovatelé, sportovci atd.). Maximálně je možné uplatnit na výdajích 800.000,- Kč.

-30% příjmy z pronájmu, maximálně je možné uplatnit na výdajích 600.000,- Kč.

!NOVINKA!

Pro příjmy za rok 2015 a dále je nově zavedena pomyslná hranice na výdaje u všech druhů příjmů. Maximálně bude tedy možné si odečíst 1.600.000,- Kč. Poté už se vždy výdaje paušálem vyplatí hlavně do příjmů, které nepřesáhnou dva miliony korun. Tato novinka se ale promítne až do daňového přiznání za rok 2015, tedy až v příštím roce 2016.

 

Jak vypadá evidence při paušálních výdajích?

Evidence musí zahrnovat:

-peněžité a nepeněžité příjmy, které podnikající osoba obdržela hotově, nebo na účet, a to v termínu od 1.1.-31.12.

-pohledávky, které souvisejí s podnikáním, a které trvají k 31.12. (pohledávky je nutné archivovat a je potřeba mít doklady)

!POZOR!

Pokud se podnikatel rozhodne pro uplatnéní výdajů paušálem, nebude moci uplatnit zároveň daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku či manžela.

V paušálních výdajích je zahrnuto vše, včetně mezd a odpisů majetku. Není tedy možné uplatnit např. paušál na auto. Pokud již podnikatel vede podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, i tak může uplatnit výdaje paušálem. Stejně tak to platí pro osoby, které jsou registrovány jako plátci DPH. V tomto případě ale musí dotyčný vést evidenci pro účely DPH, a je nezbytné archivovat daňové doklady.

Více je možné se o paušálních výdajích dozvědět v § 7, odst. 7-8 zákona o daních z příjmů

a § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmu.