Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Pracovní smlouva a její náležitosti

Pracovní smlouva a její náležitosti

25. srpna 2020

Jaké náležitostí musí, a naopak nemusí obsahovat pracovní smlouva, o této problematice dále pojednává tento článek.

Na základě pracovní smlouvy vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatel pracovněprávní vztah. Obsah pracovní smlouvy je dán zákonem č. 262/2006 sb. (Zákoník práce), konkrétně v § 33 až § 39 tohoto zákona

V pracovní smlouvě by měly vždy být identifikační a osobní údaje obou smluvních stran. Dále v pracovní smlouvě nesmí chybět tyto tři základní povinné údaje: den nástupu do práce, místo výkonu práce a vymezení pracovních úkolů.

Naopak informace o mzdě, délce dovolené, výpovědních dobách, pracovní době a jejím rozvržení povinné nejsou. V případě, že se tyto informace v pracovní smlouvě nenachází, je zaměstnavatel povinný je nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru zaměstnanci sdělil, a to písemně.

Jestliže je v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, nesmí přesahovat délku 3 po sobě jdoucích měsíců. V případě vedoucích zaměstnanců nesmí být delší jak 6 po sobě jdoucích měsíců. V pracovní smlouvě může být také vymezena konkurenční doložka nebo povinnost zachování mlčenlivosti.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí se podepsat nejpozději v den nástupu do práce a jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli náleží vždy jedna kopie.