Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Podklady pro nástup zaměstnance

Podklady pro nástup zaměstnance

7. listopadu 2016

Před nástupem do pracovního poměru, je nutné poslat zaměstnance na vstupní lékařskou prohlídku.

Podklady pro sepsání pracovní smlouvy a přihlášení zaměstnance na příslušné organizace – OSSZ, ZP

 • Jméno a příjmení
 • Rodné příjmení
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Státní příslušnost
 • číslo OP
 • Trvalé bydliště
 • Kontaktní adresa – pokud je
 • Telefonní číslo
 • Zdravotní pojišťovnu
 • Stav

V případě kopie OP, musí být uvedený souhlas majitele s provedením kopie.

Slevy na dani

 • Podepsané prohlášení poplatníka daně
 • Potvrzení o invaliditě, potvrzení o studiu
 • Jména a příjmení dětí + datum narození, v případě uplatňování daňových bonusů  doložit rodné listy a čestné prohlášení (potvrzení od zaměstnavatele)  druhé z manželů, že on neuplatňuje daňové bonusy
 • Zápočtový list z předchozího zaměstnání nebo doklad o evidenci z úřadu práce

Exekuce, srážky z mezd

 • Čestné prohlášení, že nemají/mají exekuce