Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Nájem z pohledu DPH

Nájem z pohledu DPH

5. srpna 2020

Tento článek pojednává o dopadech pronájmu na daň z přidané hodnoty. Pronájem nemovitých věcí a DPH upravuje zákon č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty v § 56a.

1) Jsem podnikatel:

Prvním případem je situace, kdy pronajímatel i nájemce nemovitosti jsou plátci daně z přidané hodnoty. V tomto případě je na vzájemné dohodě, zda budou z nájmu odvádět DPH, nebo nikoliv. Uplatňovat DPH v tomto případě je možné pouze za předpokladu, že nájemce využívá pronajatý prostor ke své ekonomické činnosti.

V případě, že nastane situace, že pronajímatel je plátce DPH a nájemce plátcem DPH není, tak neplátci musí pronajímatel fakturovat nájem vždy bez DPH.

Za situace, že i samotný pronajímatel je neplátce DPH, tak potom pronajímatel fakturuje nájem své nemovitosti vždy bez DPH, a to komukoliv.

2) Nejsem podnikatel:

V případě, že nejsme podnikatelé, tak pronajímáme svoji nemovitost vždy bez DPH. Pouze pokud by za 12 bezprostředně jdoucích měsíců překročil náš obrat 1 milion korun, měli bychom se za určitých okolností registrovat k DPH. A to v případě, pokud bychom výlučně nebo alespoň z části pronajímali nemovitosti, které nejsou osvobozeny od daně, např. garáž nebo parkovací stání, viz příklad.

Příklad: Osoba, nepodnikatel pronajímá nemovitosti k bydlení za 800 000 Kč ročně. K tomu navíc pronajímá garáže za 400 000 Kč ročně.

  • V tomto případě náš obrat činí 1,2 mil. Kč a byla překročena hranice 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a tudíž jsme povinni registrovat se k dani z přidané hodnoty a odvádět DPH u nemovitostí, které nejsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty, tedy v tomto případě u nájmu garáže.  

Nájem nemovité věci není osvobozen od DPH dle § 56a zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty v těchto případech:

  • Krátkodobý pronájem nemovitých věcí (Doba trvání nejvýše 48 hodin)
  • Nájem prostor a míst k parkování
  • Nájem bezpečnostních schránek
  • Nájem strojů nebo jiných upevněných zařízeních

Souhrnná tabulka:

Pronajímatel Nájemce DPH
Plátce Plátce Na základě dohody
Plátce Neplátce Bez
Neplátce Neplátce Bez