Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Minimální a zaručená mzda v roce 2019

Minimální a zaručená mzda v roce 2019

10. června 2019

Česká republika patří mezi země, kde je státem stanovena minimální mzda, kterou musí každý zaměstnanec za svoji práci od svého zaměstnavatele obdržet.

V roce 2019 je výše minimální mzdy 79,80 Kč za hodinu, respektive 13 350 Kč za měsíc. Kromě minimální mzdy je ale pro jednotlivé profese stanovena i mzda zaručená, která je pro zaměstnavatele stejně tak závazná jako mzda minimální.

Zaručená mzda se týká jak zaměstnanců v soukromém sektoru, tak i zaměstnanců v státním sektoru, kde ale hovoříme o zaručeném platu. Zaručená mzda se naopak netýká odměn z dohod o provedení činnosti a odměn z dohod o provedení práce. Odměny se řídí pouze výší minimální mzdy.

Na základě nařízení vlády jsou pro potřeby zaručené mzdy jednotlivé profese dle své náročnosti rozděleny do 8 skupin, kdy každé skupině přísluší určitá výše zaručené mzdy, viz. tabulka. Rozdělení profesí do jednotlivých skupin prací lze nalézt v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Skupina prací Zaručená mzda v Kč/hod Zaručená mzda v Kč/měsíc 
1. 79,80 13 350
2. 88,10 14 740
3. 97,30 16 280
4. 107,40 17 970
5. 118,60 19 850
6. 130,90 21 900
7. 144,50 24 180
8. 159,60 26 700

Do výše zaručené mzdy se počítá základní mzda, variabilní částky mzdy, případně provize, osobní ohodnocení, nejrůznější odměny nebo také roční bonusy. Naopak se do zaručené mzdy nepočítá mzda za práci přesčas, nejrůznější příplatky jako příplatek za práci přesčas, za práci o víkendu, za práci ve svátek, za práci v noci nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Pokud mzda zaměstnance nedosahuje hodnoty zaručené mzdy, zaměstnavatel je povinen zaplatit svému zaměstnanci tzv. doplatek ke mzdě. Splatnost doplatku ke mzdě je ve stejném termínu jako samotná mzda.

V případě, že zaměstnavatel nevyplatí svému zaměstnanci doplatek ke mzdě, bude zaměstnavatel vystaven stejnému postihu jako v případě, že by nedošlo k vyplacení části mzdy.