Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Kdy se musíme registrovat k DPH

Kdy se musíme registrovat k DPH

2. prosince 2019

Jako osoba povinná k dani máme dvě možnosti, jak se stát plátcem daně z přidané hodnoty, a to buď povinně na základě pravidel daných zákonem o DPH, nebo na základě dobrovolné registrace k této dani.

Na základě zákona č. 235/2004 sb. § 6 máme povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty v případě, že náš obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců překročil částku 1 000 000 Kč.  Naší registraci je nutné provést do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy došlo ke skutečnosti, díky které nastala povinnost naší registrace.

Do obratu se pro účely DPH dle § 4a zákona o dani z přidané hodnoty počítají uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplatu za:

  • Zdanitelná plnění
  • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 
  • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně 

Zaplacené zálohy ani příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se do obratu pro účely DPH nezahrnují.

Dále existuje možnost dobrovolné registrace k dani z přidané hodnoty, a to tehdy, pokud se nám tato registrace vyplatí. Vyplatit se to může například v případě, pokud nakupuje a prodáváme plátcům DPH, nebo pokud jako společnost obchodujeme se zahraničím. Registrovat se můžeme ihned při zahájení podnikání, nebo kdykoliv v jeho průběhu. Na druhou stranu je třeba brát na vědomí, že případná dobrovolná registrace k DPH zvyšuje administrativní zátěž společnosti.