Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba

19. listopadu 2015

Od roku 2013 je součástí zákona o DPH zcela nově zavedený pojem, a tím je identifikovaná osoba.

Statut identifikované osoby může být pro subjekty České republiky prospěšný vzhledem k faktu, že napomáhá zjednodušovat jejich povinnosti a současně jim dovoluje u tuzemských plnění nepřipočítávat DPH. Potom také platí, že DPH neodpočítávají.

Pokud se již daný subjekt stal plátcem DPH, nemůže být zároveň i identifikovanou osobou.

Situací, kdy je zapotřebí se zaregistrovat jako identifikovaná osoba, je hned několik:

-subjekt si z jiného státu Evropské unie pořídil zboží, jehož celková hodnota bez DPH přesáhla v kalendářním roce částku 326 000 Kč

-subjekt přijal službu v tuzemsku od podnikatele, který sídlí mimo Českou republiku, a nemá tady provozovnu (spadají zde i situace, kdy se jedná o dodávku zboží a následnou instalaci, nebo o dodání zboží soustavami nebo sítěmi)

-subjekt poskytl službu s místem plnění v jiném státě EU. V tomto případě se subjekt stává identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby

Jestliže se podnikatel rozhodne stát se identifikovanou osobou, nebo je k tomu okolnostmi donucen, musí podat přihlášku k registraci, a to do 15 dnů ode dne, kdy se stal identifikovanou osobou. Pokud následně podnikateli vznikne daňová povinnost, musí do 25. dne následujícího měsíce podat přiznání k DPH, do kterého pak zapíše pouze přeshraniční plnění.

O zrušení identifikované osoby je možné požádat, pokud subjektu v posledních šesti měsících nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, dodání zboží s montáží nebo jeho instalací.

Dále pokud podnikatel v současném nebo předcházejícím roce nepořídil zboží v hodnotě nad 326 000 Kč (výjimkou je pořízení nového dopravního prostředku a také zboží, které podléhá spotřební dani).

Poslední situací, kdy je možné zrušit statut identifikované osoby, je zastavení výkonu ekonomické činnosti.

Seznam identifikovaných osob je dostupný v celostátním registru plátců DPH registrovaných v ČR.