Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Daňové zvýhodnění 2019

Daňové zvýhodnění 2019

3. září 2019

Kromě slevy na dani, mají fyzické osoby další možnost, jak mohou snížit svoji daňovou povinnost, a to za pomoci daňového zvýhodnění na děti.

Daňové zvýhodnění nám navíc, na rozdíl od běžných slev na dani, umožňuje získat od státu tzv. daňový bonus. Každý poplatník, který má na daňové zvýhodnění nárok, tak nejprve použije daňové zvýhodnění v podobě slevy na dani a zbytek následně použije ve formě daňového bonusu.

Daňové zvýhodnění si můžeme uplatnit na každé dítě, které s námi žije v domácnosti a které je buď nezletilé, nebo které zatím nedovršilo věk 26 let a zároveň se připravuje na svoje budoucí povolání. Dále je nutné, aby se jednalo o dítě vlastní, dítě druhého z manželů, vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si danou slevu mohli uplatnit, dále o dítě osvojené nebo o dítě v náhradní péči.

Daňové zvýhodnění si může uplatnit vždy pouze jeden z manželů. V případě, že máme nárok na daňové zvýhodnění pouze část zdaňovacího období, tak se pak celková částka rozpočítává na jednotlivé měsíce.

  Částka/rok Částka/rok (ZTP/P)
1. dítě 15 204 Kč                30 408 Kč
2. dítě 19 404 Kč 38 808 Kč
3. a každé další dítě 24 204 Kč 48 408 Kč

Na daňový bonus má nárok pouze ten, kdo za daný rok měl příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy za rok 2019 příjmy vyšší než 80 100 Kč. Mezi příjmy pro účely daňového bonusu se počítají pouze příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy se pro účely daňového bonusu nijak nezohledňují. 

Na daňovém bonusu lze získat minimálně 100 Kč a maximálně pak 60 300 Kč ročně.

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se výše daňového zvýhodnění zdvojnásobí. V případě držitelů průkazu ZTP/P se minimální, respektive maximální výše daňového bonusu nijak nemění.

Daňové zvýhodnění si můžeme uplatnit i za situace, pokud dítě studuje střední nebo vysokou školu v zahraničí, a to tehdy, pokud MŠMT ČR toto studium považuje za rovné středním, respektive vysokým školám v České republice.   

Daňové zvýhodnění se v případě zaměstnanců uplatňuje každý měsíc při výpočtu mzdy, v případě osob samostatně výdělečně činných potom jednou ročně při podání daňového přiznání k dani z příjmu.