Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Daňové a účetní změny 2017

Daňové a účetní změny 2017

12. ledna 2017

Daně z příjmů

Daňové sazby se pro rok 2017 nemění, stejně tak i nadále platí u zdanění mezd superhrubá mzda. I pro srážkovou daň platí stejná pravidla jako v loňském roce – příjem z dohody o provedení práce nepřesahující 10 tis. Kč měsíčně podléhá srážkové dani, pokud nemá zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani.
 
Změna ve výši daňového zvýhodnění na děti pravděpodobně nastane až od dubna 2017 (pokud novelu stihne schválit Parlament). Při výpočtu zálohy na daň za první tři měsíce roku 2017 se uplatní stejné měsíční částky daňového zvýhodnění na děti jako se uplatňovaly od května 2016, tj.:

  • 1.117 Kč na prvé dítě
  • 1.417 Kč na druhé dítě
  • 1.717 na třetí a další dítě.

Pokud bude novela schválena, budou se částky zvýhodnění zvyšovat o 200,- Kč u druhého dítěte a o 300,- Kč v případě třetího dítěte.

O zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017 na 11.000 Kč jsme Vás již informovali. Toto zvýšení pro zaměstnance také znamená, že nárok na měsíční daňový bonus vzniká dosažením měsíčního příjmu ze závislé činnosti alespoň ve výši 5.500 Kč (t.j. ½ minimální mzdy). Nárok na roční daňový bonus za rok 2017 vzniká dosažením úhrnu příjmů (ze závislé činnosti, OSVČ, z kapitálového majetku, nájmu) 66.000 Kč.
  
Od roku 2017 se také zvyšuje  maximální částka odpočtu pojistného na soukromé životní pojištění – od základu daně je možné odečíst až 24 tis. Kč (za rok 2016 lze odečíst maximálně 12 tis. Kč). Tato změna se projeví až v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2017.
 
Pokud na penzijní či životní pojištění přispívá zaměstnavatel, zvyšuje se pro rok 2017 roční částka osvobozeného příspěvku na 50 tis. Kč (v roce 2016 se jednalo o částku 30 tis. Kč).
 
I v roce 2017 se nadále uplatňuje solidární zvýšení daně – hranice pro toto 7% navýšení daňové povinnosti v závislosti na výši minimální mzdy v roce 2017 činí 1.355.136 Kč. Stejně jako za rok 2016, i za rok 2017 musí daňové přiznání podávat i zaměstnanec, který tuto hranici příjmů překročí. Hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 činí 112.928 Kč (v roce 2016 činila 108.024 Kč), ale stejně jako v roce 2017 překročení této hranice pouze v některých měsících roku neznamená povinnost podat daňové přiznání.

 

Ve zdanění OSVČ nedošlo pro rok 2017 zatím k žádným systémovým změnám – nadále platí možnost uplatňovat výdaje procentem z příjmů podle stejných pravidel jako v roce 2016., tzn. např. z řemeslné živnosti ve výši 80 % příjmů, maximálně v částce 1,6 mil. Kč. Tato maximální částka výdajů uplatněných procentem z příjmů bude pravděpodobně během roku 2017 snížena na polovinu, ale pokud dojde ke schválení této změny, bude se uplatňovat až od roku 2018.

V případě uplatnění výdajů procentem z příjmů však nemůže poplatník uplatnit slevu na manželku/manžela ani daňové zvýhodnění na dítě. Velice pravděpodobně dojde v průběhu roku 2017 ke změně i tohoto pravidla.

 

Spolu s novou úpravou hazardu od 1.1.2017 došlo také ke změně ve zdanění výher z hazardních her - tyto výhry (pokud nebudou osvobozeny dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů) nebudou za rok 2017 zdaňovány srážkovou daní, ale považují se  za ostatní příjem, tzn. lze u těchto výher uplatnit i výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení.
 

 Pojistné

V roce 2017 stále platí, že odměny z dohod o provedení práce, které nepřesahují měsíčně 10 tis. Kč nepodléhají odvodům pojistného.
 
V návaznosti na výši průměrné mzdy, která je pro rok 2017 ve výši 28.232 Kč, činí strop pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.
 
V souvislosti se změnou minimální mzdy se mění i výše záloh na pojistné. Na důchodové zabezpečení platí OSVČ platí částku 2.061 Kč a na zdravotní pojištění na částku 1.906 Kč. Platí zde, že OSVČ platí vyšší zálohy na sociální pojištění počínaje platbou zálohy za měsíc, ve kterém podává přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Zvýšené zálohy na zdravotní pojištění je nutno platit již od měsíce ledna 2017.

Zásadní změnou je změna účtů pro placení zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny mají počínaje rokem 2017 účty vedeny u ČNB.
 

DPH

Nově bude u novin použita druhá snížená sazba daně tedy 10%.

V režimu přenesení daňové povinnosti zatím nedošlo k žádným změnám, nicméně jsou avizované změny, které by mohly platit od 1.4.2017. O případných změnách Vás budeme informovat.