Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitosti. Je nejvyšší čas!

Nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitosti. Je nejvyšší čas!

26. ledna 2016

Pokud jste se v roce 2015 stali majiteli bytu, domu, pozemku či jiné nemovitosti, je vaší povinností podat nejpozději 1. února přiznání k dani z nemovitých věcí.

Nezáleží na způsobu nabytí nemovitosti, povinnost podat přiznání se vás týká jak v případě koupě nemovitosti, tak darování či dědictví. Důležitá je skutečnost, že jste byli v roce 2015 jako noví vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí. Daňové přiznání se podává tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. 

Přiznání musíte ale podat i v případě, že jste sice majiteli nemovitosti už delší dobu, ale v loňském roce jste na ní provedli takové úpravy, které mají zásadní vliv na výpočet daně. 

V případě, že se vás nic z výše uvedeného netýká, přiznání nepodáváte a pouze počkáte na výzvu od finančního úřadu k zaplacení požadované částky. Daň z nemovitých věcí pak musíte zaplatit do konce května. 

Za pozdní podání hrozí pokuta

Pokud se s podáním přiznání k dani z nemovitých věcí opozdíte, máte toleranci ještě pět pracovních dní, aniž by vám úřady vyměřily pokutu. Poté už ale následuje sankce ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent vyměřené daně. Pokuty nižší než 200 korun se však nepředepisují.

Zdroj: www.ucetni-portal.cz, www.novinky.cz