Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Možnost využití mimořádných odpisů v roce 2020 a 2021

Možnost využití mimořádných odpisů v roce 2020 a 2021

3. února 2021

V souvisloti s šířením viru COVID 19 je možné využít v letech 2020 a 2021 tzv. mimořádných odpisů. To znamená, že dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině můžeme odepsat výrazně rychleji. 

Dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině můžeme nově odepsat za 1 rok v celé výši 100 % a dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině můžeme nově odepsat za 2 roky, kdy první rok dáváme do nákladů 60 % vstupní ceny majetku a druhý rok potom 40 % vstupní ceny daného majetku. 

Podmínkou pro uplatnění mimořádných odpisů je pořízení daného majetku v roce 2020 nebo v roce 2021 a zároveň musíme být prvním odepisovatelem tohoto majetku.