Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Elektronická komunikace se správcem daně v roce 2015

Elektronická komunikace se správcem daně v roce 2015

3. ledna 2015

Od 1.1.2015 musí každý daňový subjekt, který má zpřístupněnou datovou schránku – tedy všechny právnické osoby a ty fyzické osoby, které si ji nechaly zřídit, nebo jí mají zřízenou ze zákona – podávat následující písemnosti finančnímu úřadu jen elektronicky.

  • přihláška k registraci
  • oznámení o změně registračních údajů
  • daňová přiznání
  • daňová hlášení 

Všechny tyto písemnosti musí být zaslány buď se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. V roce 2015 už nebude možné používat způsob, kdy písemnost byla zaslána prostřednictvím webu Finanční správy a následně se zasílalo potvrzení o podání.