Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Další opatření v oblasti daní v souvislosti s šířením nového typu koronaviru na území ČR (Liberační balíček II)

Další opatření v oblasti daní v souvislosti s šířením nového typu koronaviru na území ČR (Liberační balíček II)

23. března 2020

V pondělí 23. března 2020 vláda ČR schválila další opatření související s šířením nového typu koronaviru na našem území, tzv. Liberační baliček II.

Bylo schváleno:

  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmu, a to u fyzických i právnických osob (kvartálních i pololetních plátců záloh).
  • Pozastavení elektronické evidence tržeb pro subjekty spadající do všech fází, a to po celou dobu trvání nouzového stavu a následujících 3 měsíců. Znamená to, že žádný plátce nebude muset v tomto období evidovat své tržby a tato povinnost nebude ani nijak ze strany finanční správy kontrolována.
  • Možnost firem umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně z loňského a předloňského zisku, a to formou dodatečného daňového přiznání.
  • Odpuštění pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a za pozdní úhradu této daně (vztahuje se na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání od 31. března do 31. července 2020).
  • Plošné posunutí úhrady záloh na silniční daň splatných v dubnu a červenci, a to do 15. října 2020.
  • Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků sloužících ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem (respirátory, roušky a jiné ochranné pomůcky). 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943