Zpět

Zpětný odpočet DPH v případě obchodního majetku

16. 02. 2023

DPHDaně

Pokud se staneme plátci DPH, ať už na základě povinnosti dle zákona, nebo na základě dobrovolné registrace, máme možnost si zpětně nárokovat odpočet daně u položek, které máme ke dni registrace zařazeny v obchodním majetku.

Dle § 79 zákona č. 235/2004 sb. zákona o DPH máme nárok si daň z přidané hodnoty odečíst u položek, které jsme pořídili během 12 měsíců před dnem registrace k dani z přidané hodnoty a ke dni, kdy jsme se stali plátcem této daně, je stále máme v našem obchodním majetku.

Zpětný odpočet DPH se týká:

  • Dlouhodobého hmotného majetku (movitého i nemovitého) zařazeného do obchodního majetku 
  • Zásob zboží a materiálu, které jsou na skladě v den registrace
  • Drobného hmotného majetku zařazeného do obchodního majetku 

Pokud došlo k pořízení hmotného majetku movitého v předchozím kalendářním roce, lze si zpětně nárokovat pouze 4/5 odpočtu DPH.

Pokud došlo k pořízení hmotného majetku nemovitého v předchozím kalendářním roce, lze si zpětně nárokovat pouze 9/10 odpočtu DPH.

Zpětný nárok na odpočet DPH lze uplatnit pouze v prvním daňovém přiznání k DPH, které budeme podávat po registraci k této dani. 

Zpět na seznam článků