Zpět

Zdaňování příjmů z autorských honorářů

21. 08. 2021

Daně

O zdaňování autorských honorářů herců, muzikantů, tanečníků, fotografů, sochařů a mnoha dalších osob, které dostávají odměnu za vytvoření vlastního díla, pojednává tento článek.

Příjmy z vlastních autorských práv, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti, se zdaňují jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 sb. o dani z příjmu. Příjmy z autorských práv tak podléhají i zdravotnímu a sociálnímu pojištění. 

Výjimku tvoří pouze příjem za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo TV, pokud tento příjem nepřesáhne od jednoho subjektu za jeden měsíc částku 10 000 Kč. Takový příjem je pak dle § 7 odst. 6 zákona o dani z příjmu zdaněn srážkovou daní a daň za nás odveden ten, kdo danou odměnu vyplácí.

Autor si může, stejně jako jakýkoliv jiný podnikatel, odečíst od svých příjmů výdaje, a to buď výdaje skutečné, nebo výdaje na základě výdajového paušálu. Autoři, jelikož se nejedná o osoby s živnostenským oprávněním, mají možnost si odečíst výdaje ve výši 40 % svých příjmů. Maximálně pak do výše 800 000 Kč

Pokud se jedná o příjmy ze zděděných autorských práv, tak ty se zdaňují jako ostatní příjmy dle § 10 odst. 1 písm. d) zákona o dani z příjmu. U těchto příjmů pak, na rozdíl od vlastních autorských práv, nelze uplatnit výdajový paušál 40 %. Výhodou je naopak to, že se z nich neplatí sociální, ani zdravotní pojištění.

 

Zpět na seznam článků