Zpět

Zdaňování kryptoměn

13. 09. 2021

Daně

Pravidla zdaňování bitcoinů a jiných kryptoměn z pohledu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty.

Daň z příjmu

Daníme směnu kryptoměny za fiat měnu, směnu za jinou kryptoměnu nebo za pořízení zboží a služeb. 

Fyzická osoba, zaměstnanec

Fyzická osoba nepodnikatel daní zisky z kryptoměn jako "ostatní příjem" dle § 10 zákona o daních příjmu. Základem daně je zde rozdíl mezi příjmy a výdaji z prodeje kryptoměn. Takový příjem nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění. 

Dle vyjádření finanční správy nelze u kryptoměn využít osvobození pro příležitostné příjmy do 30 000 Kč ročně. 

Pro obchodování s kryptoměnami živnost nepotřebujeme, v případě těžby kryptoměn je živnost povinná

Fyzická osoba, podnikatel

Pokud kryptoměny těžíme nebo pokud máme dané kryptoměny ve svém obchodním majetku, tak daníme zisky z kryptoměn jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Zde lze využít buď skutečné výdaje, nebo použít výdaje na základě výdajového paušálu 60 %, máme-li na obchodování s kryptoměnami živnost. Tento příjem podléhá zdravotnímu i sociálnímu pojištění. 

Fyzická osoba podléhá dani z příjmu ve výši 15 %, případně 23 % pokud náš daňový základ přesahuje 48násobek průměrné mzdy v daném roce. (Sazba 23 % platí od zdaňovacího období za rok 2021, jako náhrada solidární daně.)

Právnická osoba

Na kryptoměny se nahlíží jako na zásoby a dle toho se i účtují a zdaňují. Výnosy a náklady z prodeje nebo těžby kryptoměn jsou běžnou součástí hospodářského výsledku společnosti a zdaňují se sazbou 19 %

Pro vyskladňování kryptoměn lze použít jak metodu aritmetického průměru, tak metodu FIFO. Kryptoměny se oceňují pořizovacími cenami v případě jejich nákupu a vlastními náklady v případě jejich těžby. 

Daň z přidané hodnoty

Těžba kryptoměn není předmětem daně z přidané hodnoty. Prodej nebo směna kryptoměn za zboží či službu je z pohledu daně z přidané hodnoty plnění osvobozené od daně.

Je třeba mít na vědomí, že pokud uskutečňujeme plnění osvobozená od daně, tak ztrácíme i nárok na odpočet DPH u přijatých plnění, případně pokud uskutečňujeme i jiná plnění, které DPH podléhají, tak jsme povinni krátit nárok na odpočet u přijatých plněních v závislosti na hodnotě krátícího koeficientu. 

Zpět na seznam článků