Zpět

Výdajové paušály u profesionálních sportovců

20. 08. 2021

Daně

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají dvě možnosti, jak uplatnit svoje náklady v daňovém přiznání k dani z příjmu. Mohou využít buď svoje skutečné výdaje, nebo využít tzv. výdajový paušál, jehož výše se liší podle typu profese (činnosti).

Výdaje se vypočítají procentem z příjmů podnikatele. Výše výdajového paušálu se liší podle typu profese (činnosti):

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.

Profesionální sportovci, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, jsou oprávněni využít výdajový paušál ve výši 60 %, a to nejvýše do částky 1 200 000 Kč.

Na činnost profesionálního sportovce bez živnostenského oprávnění je z daňového hlediska nahlíženo jako na nezávislé povolání.  Sportovec, který svou činnost provozuje jako nezávislé povolání, je oprávněn využít výdajový paušál pouze ve výši 40 %, a to nejvýše do částky 800 000 Kč. 

Zpět na seznam článků