Zpět

Uplatňování DPH u dárkových poukazů nebo voucherů

27. 08. 2021

DaněDPH

Kdy jsme povinni odvést DPH při prodeji nejrůznějších dárkových poukazů nebo voucherů?

Problematiku dárkových poukazů z pohledu DPH řeší § 15 zákona č. 235/2004 sb. zákona o dani z přidané hodnoty. 

Dárkové poukazy můžeme obecně rozdělit na jednoúčelové poukazy, které lze čerpat pouze na jednu konkrétní věc, a na víceúčelové poukazy, které lze směnit za různé druhy zboží nebo různé druhy služeb. 

Abychom mohli hovořit o jednoúčelovém poukazu, musí být předem známo konkrétní využití daného poukazu, dále konkrétní místo, kde se dá poukaz uplatnit, a také musí být předem známa sazba DPH. U jednoúčelových poukazů se musí odvádět DPH již v případě prvního převodu daného poukazu na jinou osobu. 

U víceúčelových poukazů není při jejich vystavení předem známo, na co budou použity, kde budou požity a není tak známá ani sazba DPH, která bude při jeho použitá uplatněna. Proto převod víceúčelového poukazu se nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Povinnost odvést daň z přidané hodnoty tak vzniká až v případě uplatnění daného poukazu.  

Zpět na seznam článků