Zpět

Sazby DPH u nemovitých věcí

31. 07. 2020

DaněDPH

Tento článek upřesňuje situaci kolem sazeb daně z přidané hodnoty v případě výstavby, rekonstrukce a dodání nemovitých věcí.

Nejprve si je třeba definovat, co jsou stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení. Definici staveb pro bydlení nalezneme v zákoně č. 256/2013 sb. o katastru nemovitostí a ve vyhlášce č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Co je stavba pro sociální bydlení nalezneme přímo v zákoně č. 235/2004 sb. zákoně o dani z přidané hodnoty, a to konkrétně v § 48.

  • Stavba bytového domu: 
    Je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
  • Stavba rodinného domu:
    Je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům smí mít maximálně tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
  • Stavba pro sociální bydlení: 
    Je stavba pro bydlení, která v případě bytu nepřesáhne velikost 120 m2 a v případě rodinného domu potom velikost 350 m2.

Výstavba nemovitých věcí:

Výstavba staveb pro sociální bydlení podléhá první snížené sazbě 15 %. Výstavba staveb pro bydlení a výstavba ostatních staveb potom podléhá 21% sazbě DPH. V případě, že máme bytový dům, kde se nachází byty pro bydlení i byty pro sociální bydlení, uplatňujeme vždy základní sazbu DPH 21 %.

Opravy a udržování nemovitých věcí:

Opravy a udržování již zkolaudovaných staveb pro bydlení, a to ať už se jedná o opravy staveb pro bydlení nebo o opravy staveb pro sociální bydlení, podléhají vždy první snížené sazbě DPH 15 %. Opravy a udržování ostatních staveb potom podléhají základní sazbě DPH 21 %.  

Dodání nemovitých věcí:

Pokud se jedná již o samotné dodání nemovité věci, tak v případě že dodáváme nemovitou věc, u které došlo ke kolaudaci (nebo podstatné změně) již před více než 5 lety, je toto dodání od daně z přidané hodnoty osvobozeno.  V případě že daná stavba tomuto osvobození nepodléhá, potom dodání stavby pro bydlení je se sazbou 21 % a dodání stavby pro sociální bydlení je se sazbou 15 %. Dodání ostatních staveb je vždy se sazbou 21 %.

Souhrnná tabulka:

  Sazba (%)
Výstavba stavby pro bydlení 21 %
Výstavba stavby pro sociální bydlení 15 %
Výstava ostatních staveb 21 %
   
Oprava staveb pro bydlení 15 %
Oprava staveb pro sociální bydlení 15 %
Oprava ostatních staveb 21 %
   
Dodání staveb pro bydlení* 21 %
Dodání staveb pro sociální bydlení* 15 %
Dodání ostatních staveb* 21 %

* Dodání nemovité věci po uplynutí lhůty 5 let od kolaudace (nebo podstatné změně) je od daně z přidané hodnoty osvobozeno. 

Zpět na seznam článků