Zpět

Pozemky a daň z přidané hodnoty

08. 09. 2021

Daně

Tento příspěvek se zabývá prodejem a pronájmem pozemků v souvislosti s daní z přidané hodnoty.

V případě prodeje jsou dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 sb. (Zákon o DPH) od daně z přidané hodnoty osvobozeny ty pozemky, které současně:

  • Netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí
  • Nejedná se o stavební pozemek

Stavebním pozemkem se dle § 56 odst. 2 zákona č. 235/2004 sb. rozumí pozemek, na kterém:

  • Má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo v jeho okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby
  • Může být dle stavebního povolení, dle společného povolení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje, nebo dle udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 

Pokud je prodej pozemku osvobozen od DPH, může se prodávající dobrovolně rozhodnout uplatňit DPH při jeho prodeji. Tento postup je možný pouze se souhlasem odběratele, a navíc prodej pozemku mezi dvěma plátci DPH potom musí být řešen za pomoci režimu přenesené daňové povinnosti

Pronájem pozemku je dle § 56a zákona č. 235/2004 sb. od DPH také osvobozen, a to s výjimkou pronájmu pozemku, jehož součástí je stavba a tento pronájem trvá nejvýše 48 hodin, a s výjimkou pronájmu pozemku, který slouží pro účely parkování. I v případě pronájmu se může pronajímatel u nájmů osvobozených od DPH dobrovolně rozhodnout pro uplatňování DPH se souhlasem nájemce. 

Zpět na seznam článků