Zpět

Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru

16. 02. 2023

zaměstnanci

Za určitých okolností máme nárok na nemocenské dávky i po skončení našeho pracovního poměru.

Situaci kolem ochranné lhůty po skončení pracovního poměru řeší zákon č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění.

Ochranná lhůta běží po dobu 7 kalendářních dní od okamžiku ukončení pracovního poměru. Jestliže nám v období těchto sedmi dní vznikne pracovní neschopnost, máme nárok na dávky nemocenského pojištění.

V případě ochranné lhůty nám ale náleží nemocenská až od 15. dne pracovní neschopnosti, protože prvních 14 dní nám náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele. Ale protože nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele máme pouze po dobu trvání našeho pracovního poměru, tak za prvních 14 dní náhradu mzdy již neobdržíme, protože v této době už žádného zaměstnavatele nemáme. 

Pokud doba pojištění trvala kratší dobu, činní ochranná lhůta pouze tolik dní, kolik trvalo naše zaměstnání. Dále ochranná lhůta neplatí pro osoby pobírající starobní důchod, protože tyto osoby jsou zajištěny státní penzí. 

Zpět na seznam článků