Zpět

Náklady před zahájením podnikání

16. 02. 2023

Daně

Některé náklady, které společnost vynaloží před začátkem svého podnikání, může po zahájení své činnosti uplatnit ve svém účetnictví.

Každá nová společnost vzniká okamžikem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a až od tohoto okamžiku začíná společnost aktivně fungovat. I přesto ale může některé náklady vzniklé před tímto datem dát do svého účetnictví.

Náklady vzniklé před zahájením podnikání, které společnost může zařadit do účetnictví, definuje zákon č. 586/1992 sb. zákon o dani z příjmu.

Do zřizovacích nákladů patří například:

  • Soudní a správní poplatky
  • Různé odměny za zprostředkování
  • Poradenské služby
  • Nájemné 
  • Výdaje na pracovní cesty do limitu 

Naopak mezi zřizovací náklady nepatří například:

  • Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku
  • Výdaje na pořízení zásob
  • Výdaje na reprezentaci
Zpět na seznam článků