Zpět

Kdy se můžeme stát čtvrtletním plátcem DPH

16. 02. 2023

DaněDPH

Dle zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, mají noví plátci DPH povinnost měsíčního zdaňovacího období. Za určitých podmínek je ale možnost naše zdaňovací období změnit z měsíčního na čtvrtletní.

Pokud se chceme stát čtvrtletním plátcem DPH, musíme splnit několik podmínek. První podmínkou je, že náš obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhne částku 10 000 000 Kč. Dále nesmíme být nespolehlivým plátcem a také skupinou a naši změnu zdaňovacího období oznámíme správci daně nejpozději do konce měsíce ledna daného kalendářního roku, a to nejlépe za pomoci prosincového daňového přiznání. V případě splnění výše uvedených podmínek, máme možnost stát se čtvrtletním plátcem DPH.

Změnu zdaňovacího období nesmíme provést v kalendářním roce, kdy jsme se registrovali k dani z přidané hodnoty, a také následný rok po naší registraci. Změnu našeho zdaňovacího období lze tedy provést až po dvou letech od naší registrace k této dani.

Pokud se jako čtvrtletní plátce staneme nespolehlivým plátcem daně, tak se od následujícího kalendářního čtvrtletí naše zdaňovací období mění automaticky zpět z čtvrtletního na měsíční.

Problematika zdaňovacího období u daně z přidané hodnoty je řešena v § 99a zákona o dani z přidané hodnoty.   

Zpět na seznam článků