Zpět

Kdy podléhá společnost auditu

16. 02. 2023

Účetnictví

To, zda společnost podléhá auditu, závisí na kategorii dané účetní jednotky, případně pak na překročení stanovených kritérií v případě malých účetních jednotek.

Povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem vychází z § 20 zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví

Velké a střední účetní jednotky:

Mají povinnost auditu vždy bez ohledu na překročení zákonem stanovených kritérií. 

Malé účetní jednotky:

V případě malých účetních jednotek povinnost auditu závisí na stanovených kritériích. 

Kritéria rozhodující pro povinnost auditu:

 • Roční čistý obrat vyšší než 80 000 000 Kč
 • Aktiva vyšší než 40 000 000 Kč
 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší než 50

Společnosti, kterým stačí pro povinný audit přesáhnout jedno z výše uvedených kritérií:

 • Akciové společnosti

Společnosti, které musí pro povinný audit přesáhnout dvě z výše uvedených kritérií:

 • Společnost s ručením omezeným
 • Komanditní společnosti
 • Veřejné obchodní společnosti
 • Družstva 
 • Fyzické osoby zaspané v obchodním rejstříku
 • Fyzické osoby s obratem vyšším než 25 000 000 Kč
 • Fyzické osoby vedoucí účetnictví dobrovolně
 • Zahraniční osoby podnikající na území ČR

Mikro účetní jednotky:

Mikro účetní jednotky nepodléhají auditu vůbec, pokud jim to nestanovuje zvláštní právní předpis.

 

Zpět na seznam článků