Zpět

Kdy můžeme přerušit odepisování majetku

16. 02. 2023

Účetnictví

Přerušení odepisování je jedou z možností, jak můžeme optimalizovat naší daňovou povinnost, a tak ušetřit na daních.

Máme dva typy odpisů, a to odpisy účetní a odpisy daňové. Účetní odpisy nám ukazují, jak postupně dochází k opotřebení našeho majetku. Tyto odpisy si samy stanovují účetní jednotky a toto odepisování by mělo ukazovat věrný a poctivý obraz našeho účetnictví. Tyto odpisy nemají vliv na základ daně, a tak se nám projevují pouze v účetních výkazech. Navíc účetní odpisy nelze v průběhu odepisování přerušit.

Daňové odpisy se řídí zákonem č. 586/1992 sb. o dani z příjmu a na rozdíl od účetního odepisování není daňové odepisování povinné. Záleží na každém poplatníkovi, zda si je uplatní, nebo nikoliv. Daňové odpisy lze přerušit, a to je právě možnost, jak můžeme optimalizovat naší daňovou povinnost. Přerušit však můžeme pouze odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku přerušit nelze. 

V případě, že daňové odpisy přerušíme, tak v daném zdaňovacím období dojde ke zvýšení naší daňové povinnosti, a to se nám může v některých případech hodit. Například, pokud potřebujeme uplatnit nějakou jinou slevu na dani, která by nám daný rok jinak vypršela, je přerušení odepisování skvělým řešením, jelikož uplatnění odpisů není nijak omezeno a můžeme si je uplatnit později, a tím ve výsledku snížíme naši daňovou povinnost.

Zpět na seznam článků