Zpět

Cestovní náhrady pro tuzemské pracovní cesty od 1. 1. 2023

02. 01. 2023

Letos si naši zákonodárci a úředníci z Ministerstva práce a sociálních věcí dali opravdu na čas, neb až dne 30.12.2022 byla vydána vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2023 a vztahuje se na tuzemské pracovní cesty.

Tato vyhláška doplňuje nejen ujednání zákoníku práce, kdy stanovuje výši jednotlivých sazeb  cestovních náhrad, ale také má návaznost na ujednání § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů, kdy se zvyšuje hodnota maximální možné částky tzv. stravenkového paušálu, který bude pro zaměstnavatele daňové uznatelných nákladem a pro zaměstnance osvobozeným příjmem od daně z příjmů i odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Sazby pro rok 2023 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v následující výši (zaměstnanci v podnikatelské sféře - soukromý sektor):

 1. pro pracovní cesty, které trvají více než 5 hodin, ale do 12 hodin se zvyšuje stravné ze 120 Kč na 129 Kč
 2. pro pracovní cesty, které trvají nad 12 hodin, ale do 18 hodin se zvyšuje stravné ze 181 Kč na 196 Kč
 3. pro pracovní cesty, které trvají nad 18 hodin se stravné zvyšuje z 284 Kč na 307 Kč

 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši (zaměstnanci ve veřejném sektoru – zaměstnavatelem je např. stát, samosprávné celky a další subjekty definované v § 109 odst. (3) zákoníku práce)

 1. pro pracovní cesty, které trvají více než 5 hodin, ale do 12 hodin se zvyšuje stravné z pásma 120 až 142 Kč na rozmezí 129 až 153 Kč
 2. pro pracovní cesty, které trvají nad 12 hodin, ale do 18 hodin se zvyšuje stravné z pásma 181 až 219 Kč na rozmezí 196 až 236 Kč
 3. pro pracovní cesty, které trvají nad 18 hodin se stravné zvyšuje z pásma 284 až 340 Kč na rozmezí 307 až 367 Kč

Dopad změn sazeb stravného na tzv. stravenkový paušál

Pokud se rozhodne zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci příspěvek na stravování jako peněžitý příjem, ze kterého nebude zaměstnanec muset odvádět sociální a zdravotní pojištění a zdanit jej jako příjem, tak může být poskytnut na jednu směnu max. do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2023 se tato horní hranice počítá z částky 153 Kč, tedy příspěvek na stravování výhodný pro obě strany (zaměstnavatelé i zaměstnanci) bude max. do výše 107,10 Kč.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

 1. u jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,
 2. u osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.

 Průměrné ceny pohonných hmot a elektrické energie pro nabíjení vozidel:

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce:

 1. 44,50 Kč – u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 51,40 Kč – u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 47,10 Kč – u motorové nafty,
 4. 6,00 Kč – za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Autor: Petr Kovalčík

Zdroj: 467/2022 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o s... (zakonyprolidi.cz)

Zpět na seznam článků