Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Služby » Kompletní správa družstev a SVJ

Kompletní správa družstev a SVJ

Vlastníkům nemovitostí, společenství vlastníku jednostek, nebo družstvům poskytujeme kompletní ekonomický a účetní servis. Náš tým Vás zbaví těchto starostí:

 

 • vedení účetnictví v souladu s příslušnými zákony
 • zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih 
 • předpis zálohových plateb spojených s vlastnictvím/užíváním bytů a nebytových prostor 
 • vedení evidence vlastníků bytů a nebytových jednotek v domě
 • kontrola úhrad předepsaných plateb a upomínání dlužných plateb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny)
 • zpracování předpisu plateb, vyúčtování zálohových plateb na jednotlivé bytové jednotky   
 • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh
 • sestavení výroční zprávy o hospodaření
 • zpracování mezd zaměstnanců a odměn členům 
 • sestavení příslušných přehledů o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny 
 • zastupování klienta před dodavateli a úřady
 • vypracování finančních nebo jiných analýz včetně návrhu opatření

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře níže. Rádi Vás přivítáme v našich kancelářích, nebo osobně navštívíme a zpracujeme nezávisle a zdarma cenovou nabídku, nebo navrhneme případné možnosti.

Napište nám, rádi poradíme!