Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Změny v roce 2015

Změny v roce 2015

1. ledna 2015

Začátek roku 2015 bude velmi bohatý o změny v oblasti podnikání. Některé z těchto změn začaly platit už od 1. prosince 2014. V článku je obsažen výčet některých důležitých změn, které by v novém roce mohly ovlivnit vaše podnikání.

 1. Přísnější kontrola firem, které mezi sebou obchodují (v rámci jedné skupiny)

  Ministerstvo financí se dohodlo o zavedení nové přílohy daňového přiznání, jejíž součástí budou transakce, které právnická osoba vykonala se svou mateřskou společností, nebo s jinými korporacemi v rámci jedné skupiny.

  Příloha bude povinná pro firmy, které splní alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

  - hodnota jejich celkových aktiv převyšuje 40 miliónů korun
  - čistý obrat převyšuje částku 80 miliónů korun ročně
  - firma má více než 50 zaměstnanců
  - firma provede transakci se spojenou osobou, která sídlí v zahraničí
  - firma je držitelem příslibu státních investičních pobídek, dále uplatňuje slevu na dani a také provádí obchody se spojenou osobou

 2. Rozsáhlejší omezení paušálních výdajů živnostníků

  Podle novely zákona bude možné uplatnit výdaje pouze v limitované výši při použití 60% a 80% výdajového paušálu. Pro většinu živnostníku to bude znamenat velké omezení, komplikace a bohužel i vyšší daňové zatížení. Maximální výše paušalizovaných výdajů bude ohraničena příjmy ve výši 2 miliónu korun:

  - 80 % paušál bude k dosaženým příjmům možné uplatnit max. ve výši 1,6 miliónu korun
  - 60% paušál je pak omezen na částku max. 1,2 miliónu korun 

 3. Změny u DPH

  - zavedení třetí 10% sazby DPH (farmaceutika, kojenecká výživa, tiskařské produkty)
  - doklad k přijaté platbě musí nově obsahovat rozsah plnění
  - hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH bude i v příštím roce 1 milion korun 

 4. Pokuty, které novela daňového řádu zavádí

  - pokuta za nesplnění registrační, ohlašovací a oznamovací povinnosti (500 000 Kč)
  - pokuta za nedodržení povinné elektronické formy podání (2000 Kč za každé podání)
  - pokuta za závažné ztěžování správy daní, nebo neuposlechnutí výzvy správce daně ke splnění povinnosti nepeněžité povahy (z původních 50 000 Kč na současných 500 000 Kč) 

 5. Staré účty finančních úřadů se ruší

  Už 2 roky vešly v platnost nová čísla bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů. Pokud tedy firma doposud posílala daně na staré číslo účtu, ČNB převedla automaticky platbu na nový účet. Od 1. ledna 2015 se všechny původní účty ruší.
  Jestliže firma zašle daně na tyto staré účty, budou jí vráceny. To bude mít za následek nesplnění daňové povinnosti.

  Většina změn tedy nepřináší žádnou přidanou hodnotu ani více svobody v oblasti podnikání. Zejména pak změny týkající se výdajových paušálů, jejichž zpřísnění znemožní jejich uplatnění pro další skupinu podnikatelů.