Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Změny při uplatňování daně paušální sazbou

Změny při uplatňování daně paušální sazbou

11. ledna 2018

Od 1. 1. 2018 nastaly při uplatňování daně paušální sazbou velké změny. Jedná se především o snížení maximálních částek uplatňovaných výdajů.

Pro poplatníky, kteří uplatňují výdaje procentuální sazbou z příjmů, se snížila maximální částka uplatnitelných výdajů o polovinu. Celkové částky můžete vidět v tabulce níže:

Osoba samostatně
výdělečně činná

Výše uplatňovaného výdajového paušálu Nová maximální částka uplatnitelných výdajů
do částky
Osoby podnikajicí v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000 Kč

Za rok 2017 si může poplatník, pokud uplatňuje výdaje paušální sazbou, vybrat ze dvou možností, jakým způsobem bude v daňovém přiznání postupovat. Za prvé může zvolit nový způsob s nižší maximální částkou uplatněných výdajů a využít slevy na dítě a vyživovanou manželku. Druhý způsob je, že pro tento rok využije ještě vyšší částky maximálních uplatnitelných výdajů, ale bez možnosti uplatnění slevy na dítě a manželku.

Jak bylo zmíněno výše, od tohoto roku (jedná se tedy o daňová přiznání za rok 2017) může poplatník, který uplatňuje výdaje procentuální sazbou z příjmů uplatnit slevu na manžela/ku a na dítě. Výše slevy na první dítě činí 13 404 Kč za rok. Tato částka se na další dítě zvyšuje (viz. tabulka níže):

Počet dětí Výše slevy za rok
Sleva na první dítě 13 404 Kč
Sleva na druhé dítě 19 404 Kč
Sleva na třetí dítě a další 24 204 Kč

Slevu na manželku lze uplatnit, pokud manželka žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní výdělek přesahující částku 68 000 Kč ročně. Sleva za rok činí 24 840 Kč.