Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Zdravotní pojištění v případě ukončení studia

Zdravotní pojištění v případě ukončení studia

2. března 2020

V tomto příspěvku je přehled základních situací týkajících se zdravotního pojištění, které mohou nastat v souvislosti s ukončením studia.

Po ukončení střední nebo vyšší odborné školy za nás platí zdravotní pojištění stát ještě během následujících letních prázdnin. V případě ukončení vysoké školy za nás potom platí stát pojištění pouze do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy jsme úspěšně ukončili studium na vysoké škole.

V případě bezprostředního přechodu mezi střední a vysokou školou nebo při bezprostředním přechodu mezi bakalářským a magisterském studiem na vysoké škole za nás platí pojištění také stát, ale pouze v případě, že jsme ještě nedosáhli věku 26 let.

Pokud jsme studium nedokončili nebo nám bylo studium předčasně ukončeno máme povinnost platit si zdravotní pojištění hned od následujícího měsíce po měsíci, kdy nám bylo studium oficiálně ukončeno. Registrace na zdravotní pojišťovně je potom nutná do 8 dnů.

Pokud jsme dovršili věku 26 let, v případě denního doktorského studia potom věku 28 let, a stále studujeme, potom je třeba začít platit zdravotní pojištění ihned od následujícího měsíce.

Pokud nevykonáváme pracovní činnost, tak na rozdíl od zdravotního pojištění, sociální pojištění neplatíme.