Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

7. listopadu 2019

Pokud zaměstnáváme alespoň jednoho zaměstnance, tak na základě vyhlášky MF ČR č. 125/1993 sb. máme povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které slouží k hrazení škod na zdraví v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání našich zaměstnanců.

V případě zákonného pojištění odpovědnosti se neuzavírá klasická pojistná smlouva, ale pojištění vzniká na základě uzavření prvního pracovněprávního vztahu.

Zákonné pojištění se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru na základě klasické pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Naopak se toto pojištění nevztahuje na společníky, jednatele a členy statutárních orgánů, kteří pobírají za výkon své funkce odměnu.

Zákonné pojištění odpovědnosti se platí výhradně pojišťovně Kooperativa. Ti zaměstnavatelé, kteří měli sjednáno toto pojištění k 31.12.1992 platí pojistné České pojišťovně. Jinou pojišťovnu si zaměstnavatelé zvolit nemohou.

Pojistné odpovědnosti se počítá z vyměřovacího základu sociálního pojištění za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jeho výši získáme vynásobením stanovené sazby pojistného pro převažující činnost vykonávanou zaměstnavatelem, kterou získáme z přílohy vyhlášky MF ČR č. 125/1993 sb., a právě vyměřovacím základem sociálního pojištění za předchozí čtvrtletí. Pokud všichni zaměstnanci společnosti pracují na základě dohody o provedení práce bez účasti na sociálním pojištění, je výše pojistného 100 Kč za každé čtvrtletí.