Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Výše registrace k DPH v členských zemích EU

Výše registrace k DPH v členských zemích EU

12. října 2017

V § 8 jsou vymezena specifická pravidla pro stanovení místa plnění při zasílání zboží. Často je jako příklad uváděn nákup přes e-shop občanů členských států EU. Týká se to dvou subjektů. Osoby registrované k dani (dodavatel) a osoby nepovinné k dani v jiném členském státě (odběratel).

K odvodu daně dochází ve státě dodavatele v případě, že osoba nepovinná k dani, která si zboží objedná, nemůže přiznat daň ve svém státě. Pokud ale dodavatel překročí stanovený limit jednotlivých členských států, dochází pro dodavatele povinnost, registrovat se k dani a uplatnění daně v členském státě.

Pokud je odběratel osobou povinnou k dani, ale není k dani registrován nebo je registrován, ale nemůže splnit svoji povinnost, nastává situace, že daň musí v členském státě uplatnit dodavatel.

Dodavatel uplatňuje daň svého státu, pokud nepřekročí částku stanovenou členským státem nebo zboží není předmětem spotřební daně. Zároveň toto uplatnění daně platí v případě, že dodavatel neobdrží od odběratele DIČ => dochází tedy k rozporu mezi odvodem daně ve státě dodavatele a spotřebou zboží ve státě spotřebitele.

Dodavatel se může sám dobrovolně rozhodnout, že bude odvádět daň v členském státě, kam zboží zasílá a nebude čekat, až překročí státem stanovený limit. Při takovém rozhodnutí se musí v členském státě dobrovolně registrovat k dani. Dodavatel tak musí daň odvádět v členském státě až do konce následujícího kalendářní roku, ve kterém se registroval.

LIMITY JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Státy Limit
Česká republika 1 140 000 CZK
Velká Británie 70 000 GBP
Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemí 100 000 EUR
Bulharsko 70 000 BGN
Chorvatsko 270 000 HRK
Dánsko 280 000 DKK
Litva 125 000 LTL
Polsko 160 000 PLN
Rumunsko 118 000 RON
Švédsko 320 000 SEK

Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Řecko,Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko

35  000 EUR               

Částky vyváženého zboží se sčítají v po sobě jdoucích měsících a jsou bez DPH.