Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení

9. prosince 2020

Kdo má povinnost podat souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení upravuje zákon č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, a to v § 102 tohoto zákona. Důvodem, proč bylo souhrnné hlášení v Evropě zavedeno, je sledování pohybu zboží a služeb v rámci států Evropské Unie.

Plátce DPH je povinen podat souhrnné hlášení v případě uskutečnění:

  • Dodání zboží do jiného členského státu
  • Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě
  • Přemístění obchodního majetku do jiného členského státu
  • Dodání zboží kupujícícmu do jiného členského státu v případě zdjednodušeného třístranného obchodu

Identifikovaná osoba je poviná podat souhrnné hlášení v případě uskutečnění:

  • Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě

Na rozdíl od jiných daňových tvrzeních se souhrnné hlášení podává pouze tehdy, je-li pro jeho podání důvod, a to pouze v elektronické podobě. Nulové souhrnné hlášení nepodáváme.  V případě dodání zboží a identifikované osoby podávají souhrnné hlášení měsíčně, v ostatních případech se souhrnné hlášení podává ve stejné periodicitě jako přiznání k dani z přidané hodnoty.

Souhrnné hlášení se podává stejně jako samotné přiznání k DPH do 25. dne následujícího kalendářního měsíce.