Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Solidární daň

Solidární daň

12. srpna 2019

V roce 2013 byla u nás z důvodu hospodářské krize zavedena solidární daň, která je v platnosti dodnes.

Této dani, která se týká pouze osob s vyššími příjmy, podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy jako kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy dle § 10 nejsou touto daní zatíženy. 

Výše solidární daně závisí na tzv. rozhodném příjmu. Ten se každý rok mění, protože jeho výše je stanovena jako 48násobek průměrné mzdy. V roce 2019 je tedy výše rozhodného příjmu 1 569 552 Kč, a tak jakékoliv příjmy, které jsou vyšší než je tato částka, podléhají solidární dani, jejíž sazba je 7 %.

Solidární daň vypočteme jako rozdíl mezi součtem dílčího základu daně příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a 48násobkem průměrné mzdy. Z tohoto rozdílu poté vypočteme 7 %, a tím získáme solidární daň, kterou přičteme k dani z příjmu FO.

V případě, že jako zaměstnanec dostaneme v některém měsíci v roce vysokou odměnu a naše celkové příjmy budou daný měsíc vyšší než 4násobek průměrné mzdy, jsme povinni tento měsíc odvést solidární daň, a to i za situace, že naše roční příjmy v součtu nedosahují výše ročního rozhodného přijmu. Tyto osoby ale po provedení ročního zúčtování daně dostanou solidární daň zpátky.

Pokud se staneme plátcem solidární daně, máme navíc povinnost si sami podat daňové přiznání z příjmu FO. Nelze tedy požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Tato situace neplatí u osob, které mají nadstandartní příjmy pouze v některém měsíci a za celý rok jejich příjmy nepřesáhnou částku 1 569 552 Kč.

V případě zdravotního pojištění není stanovena žádná maximální výše odvodů, a tak lidé s vyššími příjmy platí odvody na zdravotním pojištění adekvátní svým příjmům. Situace u sociálního pojištění je ale odlišná. Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je 1 569 552 Kč. Veškeré příjmy nad tuto hranici již sociálnímu pojištění nepodléhají.