Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Slevy na dani v roce 2019

Slevy na dani v roce 2019

23. srpna 2019

Přehled slev na dani, které si můžeme jako fyzická osoba tento rok uplatnit.

Sleva na poplatníka:

Slevu na poplatníka, jejíž výše činí 24 840 Kč, si může uplatnit každý, kdo měl alespoň část roku zdanitelné příjmy. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci, a tedy jak zaměstnanci, tak podnikatelé, důchodci, studenti nebo třeba matky na mateřské dovolené. Výhodou slevy na poplatníka je to, že si lze uplatnit plnou výši této slevy i přesto, že naše výdělečná činnost trvala pouze určitou část daného roku.

Sleva na manžela/manželku:

Tuto slevu lze uplatnit tehdy, pokud příjmy našeho manžela/manželky nepřesáhnou stanovenou výši 68 000 Kč za rok. Za příjem pro účely této slevy se považují hrubá mzda zaměstnance, hrubé příjmy z podnikání (příjmy od kterých nebyly odečteny výdaje), příjmy z pronájmu, starobní a invalidní důchody, mateřská, nemocenské dávky a dávky v nezaměstnanosti. Naopak se do těchto příjmů nezapočítává rodičovský příspěvek, různá stipendia, sociální dávky nebo třeba státní příspěvky na penzijní pojištění nebo na stavební spoření.

Výše této slevy je 24 840 Kč a pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P, tak je výše této slevy dvojnásobná. V případě, že manželství bylo uzavřeno v průběhu roku, tak se tato sleva rozpočítává na jednotlivé měsíce.

Tuto slevu si lze uplatnit pouze ročně, a to za pomoci daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně.

Sleva na invaliditu:

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok na slevu ve výši 2 520 Kč ročně, invalidní důchodci třetího stupně potom mají nárok na slevu ve výši 5 040 Kč ročně. Pokud jsme držitelem oprávnění ZTP/P máme nárok na slevu ve výši 16 140 Kč ročně. Pokud jsme se stali invalidní v průběhu roku, tak se tato sleva rozpočítává na jednotlivé měsíce.      

Sleva na studenta:

Na tuto slevu má nárok každý student do 26 let, v případě doktorského prezenčního studia do 28 let, který si při studiu přivydělává. Výše této slevy je 4 020 Kč a student má na tuto slevu nárok každý kalendářní měsíc, kdy měl status studenta a zároveň pracoval. 

Sleva za umístnění dítěte:

Tato sleva odpovídá výši výdajů, které poplatník měl za umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízením. Maximální výše slevy, kterou lze za jedno dítě za rok uplatnit je rovna výši minimální mzdy, takže v roce 2019 výše této slevy činí maximálně 13 350 Kč.

Sleva za vedení EET:

Tato sleva, jejíž výše je maximálně 5 000 Kč, se týká pouze osob samostatně výdělečně činných. Nejvyšší možná výše této slevy, kterou si může daná osoba uplatnit, je kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a slevy na poplatníka.