Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Sankce v případě nepodání kontrolního hlášení

Sankce v případě nepodání kontrolního hlášení

9. prosince 2020

Jaké hrozí sankce v případě nepodání kontrolního hlášení?

Jestliže plátce daně z přidané hodnoty nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu dle § 101h zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty zákonná povinnost zaplatit stanovenou pokutu ve výši:

  • 1 000 Kč v případě, že podá kontrolní hlášení po stanovené lhůtě bez výzvy správce daně
  • 10 000 Kč v případě, že podá kontrolní hlášení v náhradní lhůtě po výzvě správce daně
  • 50 000 Kč v případě, že nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě po výzvě správce daně
  • 30 000 Kč v případě, že nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy správce daně ke změně či doplnění již podaného kontrolního hlášení

Dále má možnost finanční správa uložit pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.