Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Průměrná mzda v roce 2020 a její vliv

Průměrná mzda v roce 2020 a její vliv

22. února 2020

Pro rok 2020 stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí průměrnou mzdu na 34 835 Kč. Od této průměrné mzdy se odvíjí některé limity v oblasti mezd a personalistiky.

Stanovená průměrná mzda ministerstvem práce a sociálních věcí se liší od průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem.

Průměrná mzda stanovená ministerstvem práce a sociálních věcí má vliv na výši minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. V případě zdravotního pojištění se jedná o 13,5 % z poloviny průměrné mzdy a v případě sociálního pojištění se jedná o 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění tedy v roce 2020 vzrostla z částky 2 208 Kč na částku 2 352 Kč a minimální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2020 vzrostla z částky 2 388 Kč na částku 2 544 Kč.

Dále, co nová průměrná mzda ovlivnila, je výše limitu pro odvod solidární daně. Tento limit je stanoven jako 48násobek průměrné mzdy. V roce 2019 tento limit dosahoval výše 1 569 552 Kč za rok. Pro rok 2020 je to již 1 672 080 Kč za rok.

Stejná hodnota platí i pro limit v případě úhrad odvodů na sociální pojištění. Ten, kdo vydělá za rok 2020 více jak 1 672 080 Kč, tak jeho příjem nad tento limit již nepodléhá sociálnímu pojištění.

Dále má vliv navýšení stanovené průměrné mzdy na vyměřovací základ v případě důchodů.