Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Povinná registrace k DPH

Povinná registrace k DPH

14. září 2017

Daň z přidané hodnoty je jednou z nepřímých daní. Nepřímá daň znamená, že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb. Podnikatel se tedy stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem (poplatníkem daně) a státem (finančním úřadem).

Plátce daně

Plátcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba, která vykonává činnost za účelem získání příjmů a jejich registrace u finančního úřadu může být:

 • povinná
  • jestliže obrat za nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích měsíců (ne kalendářních) přesáhne částku 1 000 000 Kč
  • přihlášku k registraci je povinna podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat
 • dobrovolná
  • pokud podnikatel nakupuje od plátců DPH a prodává plátcům
  • pokud v činnosti převažuje vývoz

Sazby daně

 • 21 % - základní
 • 15 % - první snížená
 • 10 % - druhá snížená

Základní sazba

Uplatňuje se u zboží a služeb (kromě služeb uvedených v příloze č. 2 a zboží uvedených v příloze č. 3 ZDPH).

První snížená sazba

Vztahuje se především na potraviny, hromadnou dopravu, ubytovací služby, u dovozu uměleckých děl a starožitností atd. Dále se uplatňuje u služeb a zboží, které jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 ZDPH.

Tuto sazbu daně uplatníme u služeb (montáž), které se konají u dokončených staveb pro bydlení. Stavbou pro bydlení se podle právních předpisů rozumí byt, dům nebo stavba, která je na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového či rodinného domu.

Druhá snížená sazba

Podle přílohy č. 3a ZDP se uplatňuje především u potravin pro malé děti a u kojenecké výživy. Dále na bezlepkové potraviny, léky, knihy a noviny.

Použité zkratky ZDPH – Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty