Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Optimalizace Finanční správy

Optimalizace Finanční správy

12. října 2015

Od 1. 1. 2016 ruší Finanční správa některé územní pracoviště, konkrétně se jedná o 23 nejmenších územních pracovišť, kde pracuje většinou méně než 11 zaměstnanců. Ti vykonávají jen registrační a vyměřovací činnosti. Veškeré služby, které nyní zajišťují rušená pracoviště, zabezpečí po tomto termínu vždy nejbližší, většinou okresní územní pracoviště.

Od 1. 1. 2016 ruší Finanční správa některé územní pracoviště, konkrétně se jedná o 23 nejmenších územních pracovišť, kde pracuje většinou méně než 11 zaměstnanců. Ti vykonávají jen registrační a vyměřovací činnosti. Veškeré služby, které nyní zajišťují rušená pracoviště, zabezpečí po tomto termínu vždy nejbližší, většinou okresní územní pracoviště.

Moderní vymoženost jako je elektronizace finanční správy má za následek pokles množství poplatníků, kteří navštěvují finanční úřady, a místo toho tito poplatníci využívají možnost komunikovat se správcem daně elektronicky. V důsledku zrušení konkrétních územních pracovišť dojde ke specializaci hned několika činností. Zejména se jedná o zvýšení efektivity práce na finančních úřadech a v neposlední řadě o úsporu peněžních prostředků, hlavně za pronájmy, provoz a opravy budov.

Zaměstnanci těchto územních pracovišť se nemusí strachovat o své místo. Finanční správa se dala slyšet, že nedojde k žádnému propouštění, jen k přesunu na jiná územní pracoviště.

V návaznosti na výše uvedené došlo od 1. 9. 2015 k ukončení provozu vybraných pokladen pro příjem daní celkem na 103 územních pracovištích. Hlavním důvodem zrušení hotovostních pokladen je nehospodárnost jejich provozu. Nejčastěji se možnost plateb v hotovosti využívá k úhradě daně z nemovitých věcí. Proto Finanční správa umožní platit tento druh daně prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

 

Zdroj: www.financnisprava.cz