Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Odčitatelné položky fyzických osob 2019

Odčitatelné položky fyzických osob 2019

5. listopadu 2019

Odečitatelná položka je částka, o kterou si poplatník daně z příjmu může v případě splnění určitých podmínek, snížit svůj základ daně. Pravidla definuje zákon č. 586/1992 sb. o dani z příjmu v § 15: Nezdanitelná část základu daně.

Dary:

První položkou, kterou si můžeme odečíst od základu daně, jsou tzv. bezúplatná plnění neboli dary. Odečíst si můžeme například dary na charitu, sport nebo kulturu, dary politickým stranám a hnutím nebo dary osobám, které jsou částečně nebo plně invalidní. Dále si můžeme odečíst také darování krve, kostní dřeně nebo různých orgánů. Abychom si mohli odečíst bezúplatná plnění od základu daně, musí být výše našich darů v souhrnu alespoň ve výši 2 % základu daně a zároveň minimálně ve výši 1 000 Kč. Maximální výše odečtu je potom 15 % ze základu daně.

Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření:

Další možností, jak snížit náš základ daně je odpočet zaplacených úroků z hypoték nebo úvěrů ze stavebního spoření, a to do maximální výše 300 000 Kč. Odečíst si můžeme pouze úroky, samotnou výši půjčky si odečíst nemůžeme. Podmínkou tohoto odpočtu je, že daný úvěr slouží na financování našich bytových potřeb.

Penzijní připojištění:

Pokud máme sjednané penzijní připojištění se státním příspěvkem, můžeme si odečíst od základu daně až 24 000 Kč. Abychom dosáhli na odpočet v plné výši 24 000 Kč, musíme na penzijní pojištění sami odvést 36 000 Kč, tedy 3 000 Kč každý měsíc.

Životní pojištění:

V případě, že si platíme životní pojištění pro případ nějakých nečekaných životních situací, můžeme si od základu daně odečíst opět až 24 000 Kč. Podmínkou odečtení je, že námi uzavřená smlouva nám nesmí umožnit výběr peněžních prostředků v průběhu daného pojištění. Zároveň si je možno odečíst pouze pojišťovací část pojištění. Na investiční část pojištění se odpočet nijak nevztahuje.

Příspěvek na odbory:

Dále máme možnost odečíst si zaplacený členský příspěvek odborové organizaci zaplacený jeho členem. Maximálně si můžeme odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a zároveň je maximální výše této odečitatelné položky 3 000 Kč.

Vzdělávání:

Poslední možností snížení našeho základu daně je za pomoci výdajů na zkoušky ověřující naše další vzdělávání. Pokud chceme uplatnit tuto odčitatelnou položku je nutné, abychom si dané vzdělání hradili sami, a nikoliv náš zaměstnavatel. U osob samostatně výdělečných činných je podmínkou uplatnění, aby si dané výdaje nezahrnuli do svých nákladů. Maximální výše této odčitatelné položky je 10 000 Kč, u lidí se zdravotním postižením se zvyšuje na maximálně 13 000 Kč a u lidí s těžkým postižením se potom zvyšuje na maximálně 15 000 Kč.